Restart Radosti

Božské načasování:
Věnujte pozornost dveřím, které se Vám právě otevírají a zavírají.
Projděte dveřmi, jež jsou otevřené a učte se od dveří, které se zavřely.

Harmonie:
V situaci, která vás trápila, se konflikt vyřešil. Vězte, že si tento klid a pocit štěstí zasloužíte, a přijměte jej s vděčností.
Když se na svět kolem sebe začnete dívat z andělské perspektivy, stanete se pozemskými anděly. Když si udržíte takto povznesený úhel pohledu, způsobí to zázračné uzdravení všech vašich vztahů.

Hravost:
Když se radujete a smějete, jste uvolnění. S uvolněním přichází více nápadů, duchovního napojení, božského vedení a energie. S novou inspirací a energií můžete lépe uskutečnit svá přání.

Klid:
Nejprve pracujte na klidu a teprve potom se vaše problémy zmenší a zcela zmizí.

Naslouchání:
Jestliže dostanete nápad, že máte někomu zavolat, někam jít nebo si něco přečíst, je důležité, abyste se tímto vedením řídili.

Nové začátky:
Někdy lpíme na starých zvyklostech, protože jsou nám známé, a tudíž bezpečné. Prostřednictvím nových zkušeností poznáváme sebe sama.

Odevzdání:
Budete-li ochotni pustit situaci a odevzdat ji, nastane jedna ze dvou možností: buď z vás bude vše tíživé smyto a stávající situaci nahradí nová, lepší, nebo se problém zázračně uzdraví.