Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu našich stránek, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu s českou legislativou (zákon č. 110/2019) a evropskou legislativou, nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů.

Správcem je

Marta Zahálková, Chuchelna 259, 513 01  Semily, IČ: 03875598, která provozuje webovou stránku www.zahalkova-pro-radost.cz.

Právo na informace

Na požádání Vám Marta Zahálková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@zahalkova-pro-radost.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, vyžádání eBooku, zakoupením našich produktů či služeb nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Marta Zahálková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Marta Zahálková používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Marta Zahálková používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

- Nezbytné cookies - Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit webové stránky použitelnými tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

- Preferenční cookies - Preferenční cookies umožňují, aby si stránka pamatovala informace, které upravují, jak se stránka chová nebo vypadá. Např. vaše přihlášení, obsah košíku, zemi, ze které stránku navštěvujete. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

- Statistické cookies - Statistické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Příklad: Google Analytics, SmartLook apod.

- Marketingové cookies - Marketingové cookies se používají ke sledování pohybu návštěvníků napříč webovými stránkami s cílem zobrazovat jim pouze takovou reklamu, která je pro daného člověka relevantní a užitečná. Veškerá data se sbírají a používají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Příklad: Facebook Pixel, Google Ads, Sklik apod.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Mioweb: vlastní, pro účel marketingu, expirace 30 až 365 dnů
Google Analytics: cookies třetích stran, pro účel získání statistických informací, expirace dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
SmartSupp: cookies třetích stran, pro účel chat zákaznické podpory, expirace dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Pixel Facebook: cookies třetích stran, pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting), expirace 180 dnů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Marta Zahálková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a my získání Vašich osobních údajů ničím nepodmiňujeme.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Marty Zahálkové, Chuchelna 259, 513 01  Semily, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o produktech, připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.


Informační povinnost

Nezbytné cookies, které si Mioweb šablona / Wordpress ukládá v rámci svého interního fungování. Tyto cookies se ukládají vždy bez ohledu na preference zákazníka v rámci zobrazené cookie lišty.

Web
- mw_cookie_permissions (funkční, 365 dní) - Je v ní uložen souhlas s cookies.
- mw_allow_video_youtube (funkční, 365 dní) - Je v ní uložen souhlas s přehráváním YouTube videí v případě, že uživatel dříve nesouhlasil s statistickými cookies.
- mw_page_access_{page_id} (funkční, 365 dní) - V případě, že stránka obsahuje odpočet od vstupu na stránku, ukládá se tato cookies a obsahuje čas vstupu návštěvníka na stránku. Podle toho se poté zobrazuje odpočet.
- ve_popup_{popup_id} (funkční, délka platnosti se nastavuje v nastavení pop-upu) - Ukládá se v momentě zavření pop-upu. Díky této cookies Mioweb ví, že uživatel pop-up už viděl a že ho nemá znovu zobrazovat.
- ve_ab_page_{page_id} (statistická, 48h) - v případě, že je na stránce nebo v Cestě zákazníka nastaven A/B test, ukládá se do této cookies ID stránky, která byla uživateli zobrazena.
- PHPSESSID (funkční, po dobu platnosti session) - Vytváří jazyk PHP a obsahuje identifikátor sessions, který se používá například k ukládání nákupního košíku.

Kampaně
- mioweb_campaign_access (funkční, nastavitelné, výchozí 365 dní) - Obsahuje informace o vstupu do kampaně a na základě těchto informací je potom zobrazován obsah kampaňových stránek.

Blog
- mioweb_post_visited_{post_id} (statistická, 48h) - Tato cookies se ukládá při návštěvě blogového článku. Cookies neobsahuje žádné informace, pouze indikuje, že uživatel tento článek již viděl a proto se nemá započítat další návštěva při opakovaném zobrazení článku.

Cesta zákazníka (Funnel)
- mwf_funnel_access_{funnel_id} (funkční, nastavitelné v rámci Cesty zákazníka, výchozí 365 dní). Obsahuje informace o vstupu do kampaně a na základě těchto informací je potom zobrazován obsah kampaňových stránek.

WordPress
- wordpress_logged_in_{hash} (funkční, po dobu platnosti session) - Tato cookies indikuje, že jste přihlášen a kdo jste.
- wordpress_test_cookie (funkční, po dobu platnosti session) - Tuto cookies Wordpress vytváří, aby zjistil, že fungují cookies tak, aby byl schopen poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek.
- comment_author_{hash}, comment_author_email_{hash}, comment_author_url_{hash} (preferenční, 347 dní) - tyto tři cookies se ukládají při přidání nového komentáře v případě, že návštěvník zaškrtne „Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.“ Tyto cookies obsahují právě tyto informace.

GOOGLE ANALYTICS

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.